Centrum Edukacyjno Multimedialne

 

Szanowni Rodzice,

Bardzo dziękujemy za rzetelne korzystanie z naszego systemu elektronicznej ewidencji pobytu dzieci w przedszkolu. Na przestrzeni tych kilku miesięcy funkcjonowania wprowadziliśmy szereg modyfikacji służących poprawie jego działania. Najważniejszą z nich wydaje się nam poprawa niezawodności odczytu i zapisu danych z karty.

W tym celu w oprogramowaniu tabletów wprowadziliśmy dodatkowy mechanizm kontrolny, który sprawdza poprawność wysłanych i zapisanych informacji. Niestety dodatkowe zabezpieczenia (które dają niemal 100% pewności prawidłowości odczytu karty lub pinu) wydłużają czas pojedynczej operacji do ok. 25 s. W związku z tym, po przyłożeniu karty właściwy komunikat o powodzeniu całej operacji zostanie wyświetlony dopiero po ponownym odczytaniu danych zapisanych na serwerze i porównaniu ich z danymi wysłanymi. Jeśli dane nie będą zgodne zostanie wyświetlony komunikat o konieczności ponownego przyłożenia karty. Tak więc jeśli chcą Państwo mieć pewność, że wszystko przebiegło właściwie, to prosimy zaczekać, aż cała operacja zostanie potwierdzona. W tym czasie nie jest możliwy poprawny odczyt i zapis danych z innej karty.

Liczymy, że wprowadzone modyfikacje pozwolą Państwu odzyskać zaufanie do naszego sytemu, a nam dadzą możliwość prowadzenia bardziej wiarygodnych rozliczeń.

 

Zespół Referatu Innowacji Miejskich

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno